Josef Sládeček

Křišťálová vlaštovka, 2006

* 1921, † 2013

PS Walden, Plzeň


Byl vedoucím PTO Zálesáci, 45 let vedl pionýrskou skupinu Walden; za léta svého působení vychoval mnoho dětí, jež nyní mají v Pionýru už i svoje děti a vnuky. Byl inspirátorem vybudování táborové základny PS Walden využívanou i mnoha dalšími oddíly a pionýrskými skupinami. Dnes stále pomáhá odchovancům, stará o klubovnu pionýrské skupiny.