Víte, že?

Autorem grafického návrhu logotypu Pionýra je Jiří Pokorný a grafický manuál na tomto znaku založený zpracovalo renomované grafické studio Kafka Design.

Poznání

„Pionýr si osvojuje vědění, znalosti a dovednosti, poznává okolní svět i sám sebe.“

Ideál Poznání naplňuje každá návštěva nového místa, setkání s novými lidmi nebo neznámá aktivita, ale v naší činnosti se objevuje i v jiných souvislostech:

Objevujeme svět

Výpravy vedou někdy za pozoruhodnou památkou, jindy jen tak do krajiny, někdy nedaleko, jindy mnohem dál, třeba i do jiných zemí. Všechny ovšem mají společný základ, přinášejí romantiku, dobrodružství, zážitky, poznávání nových míst, lidí a zajímavostí. Nejsou jen zábavou. Učí nás vnímat a respektovat odlišnosti míst a kultur.

Naší největší otevřenou akcí, založenou na poznávání pražských památek je Ledová Praha.

Škola hrou

Hry dávají šanci získat do budoucího života zkušenosti prožíváním různých situací „nanečisto“. Učí nás společně řešit problémy, prosadit se i přijmout kompromis, ocenit i nabídnout pomoc. Zjišťujeme, kdy je třeba táhnout s ostatními za jeden provaz a kdy se chopit kormidla. Poznáváme své silné i slabé stránky, objevujeme a dále rozvíjíme své zájmy a nadání.

Vzdělávání vedoucích

Pionýr vždy kladl důraz na kvalitní přípravu a vzdělávání vedoucích a instruktorů pracujících s dětmi. Totéž platí pro vedoucí táborů, zdravotníky, hospodáře… Má proto vlastní soustavu center, v nichž připravuje kvalitní vzdělávací programy, a je držitelem několika akreditací MŠMT pro rekvalifikační vzdělávání.