Víte, že?

Největší akcí pro veřejnost, kterou pořádá Pionýr, jsou Ledová města. První ročník se konal v roce 2000. V posledních letech mívá pravidelně přes 14 000 účastníků.

Paměť

„Pionýr poznává dějiny svého národa i celého lidstva, chová v úctě tradice a historii.“

Paměť je nejen důležitá schopnost, kterou děti v oddílech mnoha způsoby procvičují, ale také princip, který se do naší činnosti promítá mnoha způsoby:

  • poznávání minulosti – výlety a návštěvy různých měst, památek a muzeí;
  • využívání symboliky, tradic a rituálů…;
  • seznamování s minulosti Pionýra, skupiny, oddílu;
  • tematické hry;
  • vedení oddílových a táborových kronik.

Ledová Praha – dotek historie

Od roku 2001 se každoročně v období pololetních prázdnin otevírá dětským kolektivům, rodinám s dětmi i skupinám ze škol či dětských domovů možnost poznávat pražské pamětihodnosti a zajímavosti s výraznou slevou nebo zcela zdarma. Tisíce účastníků mohou každoročně navštívit např. Národní muzeum, Pražský hrad, Židovské muzeum, Vojenský historický ústav…

Cestujeme časem

Jedním z oblíbených prostředků poznání minulosti jsou v Pionýru etapové hry – táborové i dlouhodobé. Často je jejich ústřední legendou historické období či významná událost. Děti si někdy až zpětně – například ve škole – uvědomí, co všechno se na táboře naučily a kolik vědomostí jim utkvělo z her.

Výchova k vlastenectví

Opravdové vlastenectví, k němuž jsou vedeni členové pionýrských oddílů, není na první pohled vidět. Je zároveň úctou k odkazům minulosti a snahou osvojit si znalosti o historii i současnosti. Je uvědoměním si místa, jež Česká republika zaujímá ve světě, našich předností i slabin. Skutečné vlastenectví je mnohem složitější, než se může zdát. Nejde jen o to být hrdý, že jsem Čech. Je také třeba vědět proč.