Víte, že?

Výstupy projektu Klíčení jsou volně k využití nejen pro další sdružení dětí a mládeže, ale například i pro školská zařízení.

Výtvarná činnost – republikové finále 2018/2019

Sobota 16. března se v Holešově nesla v tvořivém duchu. Od sobotního rána probíhaly v SVČ TYMY různé výtvarné a rukodělné dílny, kde si děti i dospělí mohli vyzkoušet zajímavé techniky např. embossování, enkaustiku, falešný linoryt, kouzlení s mossgumou,… Dílnami prošlo celkem 60 účastníků, kteří vytvořili spoustu zajímavých výrobků.

Odpoledne pak proběhlo v sále slavnostní vyhlášení výsledků republikového finále Pionýrského Sedmikvítku ve Výtvarné činnosti a Soutěže technických dovedností, na kterém byly předány pamětní listy, diplomy a věcné ceny úspěšným mladým tvůrcům. Sešlo se zde okolo stovky účastníků i s doprovodem. Program byl zpestřen vystoupením tanečního kroužku společenského tance, pěveckým vystoupení Jirky Kaďorka – vítěze oblastního kola Dětské Porty, zpěvem Veroniky Novákové, hrou na klávesy Marie Matyášové a vystoupením folklorního souboru Zrníčko. Na závěr slavnostního předávání cen nechyběl také společný tanec všech účastníků, kteří si na známé melodie zatančili společně s Kájou a maskotem „Psem“. Po slavnostním předávání ocenění se všichni odebrali do galerie Sklep, kde proběhla vernisáž soutěžních prací.

Tématem tohoto ročníku bylo – „ Místo, které mám rád “. Ve třech oblastech – keramika, výtvarné dvourozměrné práce a výtvarné trojrozměrné práce – se celkem sešlo skoro 300 prací. Výtvory došly od dětí z celé republiky, z různých škol, SVČ, ale nejvíce prací přišlo z různých pionýrských skupin, například PS Hugo Sytaře, PS Plši, dále z PS Brodek u Prostějova, PS Čestice – Podlesáci, PS Kopřivnice, PS Nepomuk a také z oddílu při Plzeňské KOP.

Organizátorem republikového finále byla již podeváté PS dr. Mirko Očadlíka z Holešova a Středisko volného času v Holešově. Celá akce probíhala ve velmi příjemné atmosféře. Všem, kteří se do soutěže zapojili, ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na příští ročník, který proběhne na jaře roku 2020. Poděkování patří také všem, kteří nám poskytli k uskutečnění akce podporu – MŠMT, městu Holešov a Zlínskému kraji. Děkujeme také všem porotcům, kteří měli velmi těžkou úlohu mezi tolika pracemi vybrat ty nejlepší. Poděkování si zaslouží také všichni dobrovolníci, kteří pomohli při organizačním zajištění výtvarných a rukodělných dílen a také při organizačním zajištění slavnostního vyhlášení.

Výsledková listina

Obor: Dvojrozměrné práce

Kategorie A – děti narozené 2012 a mladší (MŠ)
1. místo Klára Šíblová MŠ Ludslavice
  Nela Bartošková SVČ TYMY Holešov
2. místo Robert Kubla SVČ TYMY Holešov
  Tereza Kratochvílová SVČ TYMY Holešov
  Natálie Hudousková MŠ Rymice
Kategorie B – děti narozené 2010 – 2011 (1. – 2. třída)
1. místo Zuzana Nehodová ZŠ Rymice
2. místo Nela Nováková PS Brodek u Prostějova
Lukáš Rezek PS Čestice – Podlesáci
3. místo Marie Kojecká ZŠ Ludslavice
Ela Kaňová ZŠ Rymice
Skupina – Pokorná, Kolářová, Vajdíková, Botek, Žůrek ZŠ Sazovice
Kategorie C – děti narozené 2007 – 2009 (3. – 5. třída)
1. místo Jan Vilánek PS Čestice – Podlesáci
  Kateřina Lapská Plzeňská KOP
2. místo Ondřej Sedlák PS Brodek u Prostějova
Jakub Hanzl PS Hugo Sytaře
Blanka Přikrylová ZŠ Rymice
Kategorie D – děti narozené 2003 – 2006 (6. – 8. třída)
1. místo Tereza Daněčková PS Brodek u Prostějova
2. místo Ondřej Šlancar 1. ZŠ Holešov
Jakub Přikryl PS Brodek u Prostějova
Kateřina Nedbalová 1. ZŠ Holešov
Tereza Sutnerová PS Čestice – Podlesáci
Kategorie E – mládež narozená 2000 – 2002
1. místo Lucie Štěpánková 1. ZŠ Holešov
2. místo Patrik Rakeš PS Brodek u Prostějova
Veronika Pospíšilová PS Brodek u Prostějova

 

Obor: Keramika

Kategorie A – děti narozené 2012 a mladší (MŠ)
1. místo Kroužek Keramika Rymice SVČ TYMY Holešov
2. místo Veronika Sovadinová SVČ TYMY Holešov
3. místo Natálie Hodousková SVČ TYMY Holešov
Anna Sedláčková SVČ TYMY Holešov
Kategorie B – děti narozené 2010 – 2011 (1. – 2. třída)
1. místo Zuzana Nehodová, Amélie Janečková SVČ TYMY Holešov
2. místo Zuzana Nehodová, Ela Kaňová SVČ TYMY Holešov
Kristýna Chmelová, Jasmína Kubíčková, Viliam Vacl SVČ TYMY Holešov
Mahulena Tománková SVČ TYMY Holešov
Kategorie C – děti narozené 2007 – 2009 (3. – 5. třída)
1. místo Martin Barneš PS Brodek u Prostějova
Pavlína Kutrová SVČ TYMY Holešov
2. místo Hana Konečná SVČ TYMY Holešov
Kategorie D + E – děti narozené 2000 – 1999
1. místo Jan Maceška SVČ TYMY Holešov
2. místo Jana Nováková PS Brodek u Prostějova
3. místo Veronika Nováková SVČ TYMY Holešov
Kristýna Tománková SVČ TYMY Holešov
Dominik Vychodil PS Brodek u Prostějova

 

Obor: Trojrozměrné práce

Kategorie A – děti narozené 2012 a mladší (MŠ)
1. místo Dominik Látal PS Brodek u Prostějova
Kategorie B – děti narozené 2010 – 2011 (1. – 2. třída)
1. místo Magda Viktorová PS Nepomuk
2. místo Eliška Zralá PS Nepomuk
Kategorie C – děti narozené 2007 – 2009 (3. – 5. třída)
1. místo Václav Voldřich PS Čestice – Podlesáci
2. místo Natálie Zralá PS Nepomuk

 

V Holešově proběhla také soutěž Soutěž technických dovedností 2018/2019.