Víte, že?

Výstupy projektu Klíčení jsou volně k využití nejen pro další sdružení dětí a mládeže, ale například i pro školská zařízení.

Propozice republikového finále 2022/2023

Propozice republikového finále – Pionýrský Sedmikvítek – Výtvarná činnost – 2022/2023

 1. Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.

  Organizátorem a pořadatelem Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka
  ve spolupráci se SVČ, p. o. Sokolská 70, Holešov.

  Termín konání: sobota 22. dubna 2023

  Místo konání soutěže: společenský sál SVČ Holešov – Sokolská 70, Holešov

  Uzávěrka závazných přihlášek a zaslání prací: 26. března 2023

  Kontaktní adresa: SVČ, p. o., Sokolská 70, Holešov – Sigmundová Martina (tel.: 602 646 592, e-mail: vsetuly-sigmundova@seznam.cz)

 2. Jednotné téma tohoto ročníku: Pomoc má různé podoby. Práce neodpovídající zadanému tématu budou ze soutěže vyřazeny.
 3. Kategorie:

  A        děti nar. 2016 a mladší

  B        děti nar. 2014 – 2015

  C        děti nar. 2011 – 2013

  D        děti nar. 2007 – 2010

  E        mládež nar. 2004 – 2006

  F        mládež nar. 2002 – 2003

 4. Vysílající organizace:

  U prací se uvádí vysílající organizace – spolek, ZŠ, MŠ,… U soutěžících pionýrů se uvádí název PS, popř. i oddílu.

 5. Podmínkou zařazení do soutěže je řádně vyplněná přihláška DLE VZORU, zaslaná nebo předaná pořadateli ve stanoveném termínu – tj. do 26. 3. 2023. V případě postupu z krajského kola předává dál vybrané práce s přihláškami přímo pořadatel krajského kola.

  Upozornění: Do soutěže budou zařazeny pouze práce řádně označené dle následujících kritérií.

  Označení prací:

  Práce prosím označte na viditelném místě jmenovkou velikosti 4×4 cm

  • u výkresů na přední straně – pravý dolní roh,
  • u plastických prací a keramiky připevnit jmenovku s popisem tak, aby byla viditelná při vystavení práce na vernisáži (ne na spodní stranu).

  Na jmenovku je nutno uvést:

  • Jméno a příjmení soutěžícího
  • Soutěžní kategorii (A–F)
  • Vysílající organizaci + zasílající organizaci, na kterou se díla budou vracet, pokud je její adresa odlišná od vysílající. (Vysílající je např. název pionýrské skupiny –zasílající je odesilatel balíku, např. krajská organizace.)
  • Název díla – není podmínkou.
 6. Forma účasti:
  1. zasilatelská
  2. účast na slavnostním vyhlášení s bohatým programem přímo v Holešově
 7. Účastnický poplatek:
  1. Forma účasti: zasilatelská

  Za každou zásilku prací (1 balík – počet prací nerozhoduje) 150 Kč.

  Poplatek zahrnuje i náklady na zpětné navrácení prací s vyhodnocením zasilatelské organizaci. Poplatek se zasílá na účet Pionýrské skupiny dr. Mirko Očadlíka – ČÚ 1481411349/0800, do poznámky uveďte název vysílající organizace..

  1. Forma účasti: přímá účast na programu v Holešově

  Podrobnosti o účastnickém poplatku na vyžádání u organizátora republikového finále.

 8. Porota je složena z výtvarníků regionu Holešovska a 1 zástupce SVČ Holešov. Porotci hodnotí individuálně a jejich výsledky jsou následně sečteny. Vyhodnocené práce budou oceněny diplomem, drobnou věcnou cenou – Galavečer, 22. 4. 2023. Vrácení soutěžních prací garantujeme do 11. 6. 2023.
 9. Časový harmonogram a program:

  Pátek

  Od 17.00 možný příjezd účastníků a ubytování, prohlídka SVČ, individuální program v klubovnách.
  Sobota

  Dopoledne proběhnou výtvarné dílny (bude upřesněno), v odpoledních hodinách se bude konat slavnostní vyhlášení. Nabídku i ceny jednotlivých dílen upřesníme nejpozději 10 dnů před akcí.

   

  Tipy na samostatné výlety

  V okolí Holešova možno navštívit: ZOO a zámek Lešná, Kroměříž – zámek v památkách UNESCO, Svatý Hostýn, Rusava, Rymice, Zlín – zábavní centrum Galaxie, hrad Lukov aj.

   

  V případě zájmu SVČ Holešov (TYMY) zajistí i nocleh, popř. stravu do neděle (nocleh 50 Kč/osoba). Bližší informace na vyžádání. Více naleznete na www.tymycentrum.cz.

 10. V rámci akce Pionýrský Sedmikvítek 2023, která je pořádána výše jmenovanými organizacemi, budou práce i s popisky vystavovány a zpřístupněny veřejnosti v Ateliéru sklep SVČ TYMY, na doprovodných akcích (dílny, galavečer) budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Pořádající organizace nenesou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

Nabídka dílen a doprovodného programu ke stažení.

 

Soutěžní řád a propozice ke stažení.

Přihláška ke stažení.

Formuláře pro poskytnutí souhlasů ke stažení.