Osvědčilo se nám

Máte super deskovku? Zalaminujte si pomocné kartičky, déle vydrží.

Více...

Náhodná hra

Komiks

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Srdce našeho oddílu
       

Víte, že?

Pokud vás zajímá cokoli o Pionýru, můžete nám zavolat na číslo: 777 248 720 nebo napsat na e-mail: pionyr@pionyr.cz.

Poruchy autistického spektra, autismus, Aspergerův syndrom

Když vyslovíme toto slovo, často nám asi naskočí scény z filmu Rain Man a jiných. Tyto poruchy mají i různorodé projevy od lehkých, až po výrazné těžkosti, které si jen stěží dovedeme představit. U dětského autismu je až u ¾ dětí mentální opoždění. U Aspargerova syndromu, který rovněž do této „škatulky“ onemocnění patří, jsou většinou rozumové schopnosti normální. V našich oddílech se patrně setkáme s velmi mírnými projevy této vážné a těžké poruchy. V každém případě, pokud takové dítě v oddíle máme, vyplatí se, zajistit si víc informací, než jen tuto hrubou a zjednodušenou „kostru“. Autismus je vrozená porucha některých mozkových funkcí. Tato porucha znemožňuje dětem, aby porozuměly světu okolo sebe, aby rozuměly tomu, co vidí, slyší nebo prožívají. Přitom ale nejsou postižené oči, uši. Narušené je především utváření vztahů s ostatními lidmi, nechápou vztahy mezi lidmi, narušená je schopnost komunikace, Děti málo napodobují druhé, téměř nepoužívají gesta, ale také nerozumí, „nečtou“ tyto projevy u druhých. V řeči dětí se projevují nápadnosti echolálie, jakoby ozvěna toho co dítě slyšelo nebo řeklo (například neustále opakuje: „morče píská, nepískej morče“). Intonace řeči je zvláštní, řeč někdy vypadá, jako by mluvil robot, často o sobě mluví ve 3. osobě. Sociální obratnost je na úrovni podstatně menšího dítěte. Vyskytuje se často buď přecitlivělost na hluk, dotyky a bolest nebo naopak necitlivost na tyto podněty. Co je velmi nápadné a typické jsou zájmy, často velmi specifické. Vzpomínám na jednoho chlapce, který byl s námi na táboře a každému, s kým se setkal, přeříkával všechny zastávky MHD. Jejich zájmy bývají často technického směru. Dovedou se extrémně zaujmout nějakým tématem (dinosauři, historie, jízdní řády…). Hra autistických dětí je jiná, bývá stereotypní, hračky nejsou využívány obvyklým způsobem. S ostatními dětmi si většinou nehraje. Můžeme také vidět projevy rituálů (neustále stejná cesta do města, oblékání podle přesného pravidla), rituály slouží dítěti ke snižování úzkosti, uklidňují jej. Mají odpor ke změně, extrémně silně reagují na přerušení činnosti. Děti s poruchami autistického spektra se mohou projevovat velmi agresivně, stejně jako naprosto netečně. Agresivita se projevuje většinou tehdy, když někdo naruší jeho území, jeho teritorium, sahají na něj a na jeho věci.

Co pomáhá:

 • V první řadě je potřeba se seznámit s tím, jak konkrétní dítě reaguje, jaké jsou jeho zájmy, jak komunikuje s ostatními, co může spouštět nepředvídatelné reakce. Projevy poruch jsou velmi různorodé.
 • Předem dítě na vše připravovat, nepřerušujte činnost bez předchozího upozornění.
 • Dodržujte slovo, slib a jeho splnění vede dítě postupně k tomu, že také ono začne dohody respektovat.
 • Snažte se spolu s dítětem odhalovat, co mu pomáhá uklidnit se, vytvořte místo, kde se může uklidnit (nějaké hnízdo, kde ho ostatní neruší).
 • Zaměstnávat, do těžších úkolů se nepouštět, když je unavené, neklidné, rozptýlené.
 • Mluvte jasně, stručně, pokud chcete, aby úkol dítě splnilo, přesně řekněte, co a jak, pomáhá grafické znázornění (třeba systém jednoduchých obrázkových tabulí, které neustále připomínají, jak se třeba má chovat na schůzce), neustále vysvětlujte postupně, jak co jde za sebou.
 • Mluvte bez dvojsmyslností, nepoužívejte nadsázku, ironii, nečekejte, že dítěti dojde nějaký skrytý význam.
 • Nenuťte dítě do kolektivních činností, spolupráce, společné hry. Pokud vyhledává samotu, respektujte to, nechte ho ale sledovat ostatní děti, pokud bude chtít, samo se zapojí. V kolektivu dětí má šanci leccos odkoukat, učí se nápodobou.
 • Učte ostatní děti, jak se mají chovat (např. neprovokovat tím, že sahají na jeho věci), naučte je, jak mají reagovat např. při nějakém agresivním záchvatu (funguje, když se sesednou spolu dohromady, je určený někdo z nich, kdo alespoň na chvíli zorganizuje nějakou hru, nebo jen počkají, až se bude vedoucí moci zase věnovat. i ostatním), vhodné je, aby na schůzce bylo víc dospělých nebo alespoň instruktor.
 • Domluvte se s rodiči, že budou v dosahu, mohou přijet, pokud by to bylo nezvladatelné.