Víte, že?

Opravdu dobrý tábor pomáhá dětem a rodičům s výběrem táborů už od roku 2005. Cenné rady nabízí i návodná videa na našem YouTube kanále.

Jak se přihlásit?

Pravidla

Aktuální pravidla zvaná Statut Souteže etapových her jsou vždy k nalezení v Rejstříku vnitřních předpisů. (Pro zobrazení musíte být přihlášeni.)

Kdo se může přihlásit?

Příspěvky do soutěže mohou zasílat pobočné spolky Pionýra (pionýrská skupina, pionýrské centrum, krajská organizace Pionýra), které přihlšovanou hru v rámci své činnosti realizovaly.

Jaké náležitosti musí splňovat přihlášená hra?

Hra musí být alespoň jednou realizována.

Pro lepší hodnocení a vydání je třeba, aby hra byla upravena podle osnovy, která je přílohou Statutu soutěže a najdete jí také v Rejstříku vnitřních předpisů.

Každý příspěvek může být do soutěže zaslán pouze jedenkrát.

Jak se přihlásit?

Pro přihlášení je třeba zaslat fyzicky na Ústředí Pionýra podepsané přihlášku a autorskou smlouvu se všemi přílohami (ve dvou kopiích). Vzory obou jsou v Rejstříku vnitřních předpisů. Poté je možné fyzicky nebo eletronicky (e-mailem) zaslat připravený popis etapové hry. Vše musí být odesláno nejpozději do 31. prosince soutěžního roku.

Autorská smlouva

Pokud má hra jednoho autora (a tedy se nejedná o kolektivní zpracování) nebo pokud existuje zodpovědný vedoucí autorského kolektivu, je třeba přiložit autorskou smlouvu (vzor je přílohou Statutu soutěže, naleznete ho v Rejstříku vnitřních předpisů). Pokud autor není plnoletý, je třeba přiložit souhlas s účastí v soutěži od jeho zákonného zástupce. Součástí autorské smlouvy musí být jako přílohy předkládané materiály, je tudíž nutno je ke smlouvě přiložit a také podepsat.

Jak zaslat materiály?

Samotné materiály ke hře (metodika hry, popis etap, diplomy, grafika nástěnek, audiovizuální záznam a další) mohou být zaslány elektronicky na pionyr@pionyr.cz nebo poštou na Ústředí Pionýra.

Zaslané příspěvky se po vyhodnocení soutěže nevrací, ale stávají se součástí dokumentačního materiálu Pionýra.

 

Těšíme se na tvoje příspěvky!

Předávání dopisu