Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Propozice republikového finále – Literární část 2022/23

 

1.

Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.

Organizátorem a pořadatelem je Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra.

2.

Podmínkou zařazení do soutěže je řádně vyplněná a podepsaná přihláška, kterou lze zaslat nebo předat osobně spolu se soutěžní prací na adresu:

Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra, Riegrovo nám. 149, 767 01 Kroměříž ve stanoveném termínu, tj. do 31. října 2023. Práce zaslané v pozdějším termínu nebudou do soutěže zařazeny. Naskenovanou přihlášku s podpisem a soutěžní příspěvky lze zaslat i v elektronické formě na e-mail: zlkraj.pionyr@centrum.cz.

 

Pro soutěžní ročník 2022/2023 je stanoveno jednotné literární téma: Pomoc má různé podoby. Práce neodpovídající danému tématu budou ze soutěže vyřazeny.

3.

Věkové kategorie:

A       děti nar. 2016 a mladší

B       děti nar. 2014–2015

C       děti nar. 2011–2013

D       děti nar. 2007–2010

E        mládež nar. 2004–2006

F        mládež nar. 1996–2003

G       dospělí nar. 1995 a dříve

 

Propozice a soutěžní řád ke stažení.

Přihláška v pdf a ve wordu ke stažení.