Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Miroslav Singer

český ekonom, guvernér České národní banky

bývalý instruktor na táboře

Pionýr pro mě v mých dětských letech byly především tábory, na které jsem jezdil, a klub průvodců Prahou, kam jsem několik let chodil. Pokud dobře počítám, tak jsem mezi rokem 1982 a 1990 (v létě 1991 už jsem odjížděl dělat doktorát do Pittsburghu) stihl nejmíň jedenáct táborů. Vzpomínám na pár silných zážitků: Jako například puťák v šíleném vedru, pravidelné spaní pod širákem, ploužáky na táborových diskotékách, natažené paže svírají děvčátka daleko od těla… Těch vzpomínek je vodopád! Ať žije každý, kdo se snaží pracovat s dětmi. Přeji Pionýru i všem jeho členům, ať si tu společnost během roku, či v létě maximálně užijí!