Víte, že?

Vedoucí oddílu své dobrovolné práci v průměru věnuje čas odpovídající polovičnímu pracovnímu úvazku. A za to si zaslouží velký dík.

Dobrovolníci

Pionýr žije díky tisícům dobrovolníků. Vedou oddíly, pomáhají s hospodařením, pečují o zdraví dětí na táborech, scházejí se na jednáních… To všechno činí bez nároku na finanční ohodnocení ve svém volném čase. Odměnou jsou jim rozmanité zkušenosti, radost z dobře vykonané práce, přátelství i příležitost posouvat své hranice. Dobrovolníci jsou hybnou silou, která umožňuje vlastní činnost Pionýra. Zároveň jsou jeho největším bohatstvím – ohromnou zásobárnou zkušeností a vědomostí, které přirozeně předávají svým nástupcům z generace na generaci. Výchova z vlastních řad přináší trvalý prospěch především dětem, se kterými pracujeme. Tato praxe se naplňuje i v systému vnitřního vzdělávání, který v Pionýru pokrývá všechny základní kvalifikace potřebné pro volnočasovou práci s dětmi.

Přestože je obtížné přesně popsat hodnotu dobrovolné práce a jejího přínosu pro společnost, zkusili jsme ji pro představu orientačně vyčíslit.
1 vedoucí vede 1 oddíl, který má pravidelné schůzky, akce, tábory…
1 schůzka vyžaduje 1 hodinu přípravy vedoucího. 1 schůzka trvá 2 hodiny. 40 schůzek ročně celkem zabere 120 hodin času vedoucího.
1 týdenní tábor trvá 168 hodin. 2 tábory ročně (nejméně 2 týdny) celkem zaberou 336 hodin. Jsou připravovány průběžně několik měsíců.
1 víkendová akce vyžaduje 3 hodiny přípravy vedoucího. 1 víkendová akce trvá 35 hodin. 9 víkendových akcí ročně celkem zabere 342 hodin.
Podtrženo a sečteno: 1 oddíl vyžaduje nejméně 800 hodin ročně, což odpovídá 20 pracovním týdnům, tedy zhruba polovičnímu zaměstnaneckému úvazku, který si vedoucí odpracuje ve svém volném čase.
A k tomu musí dobrovolníci pracující s dětmi běhat po úřadech, udržovat klubovny, chodit na kurzy…
V Pionýru pracují zhruba dva tisíce aktivních dobrovolníků, jde tedy o více než jeden a půl milionu hodin dobrovolné práce každý rok. Pokud tyto hodiny vynásobíme částkou, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí počítá pro ohodnocení dobrovolné práce v oblasti výchovy a vzdělávání (175,6 Kč/hod.), dostaneme se k výsledku přesahujícímu 280 milionů korun.