Víte, že?

Nové výchovné programy Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly a Osmá planeta jsou určeny i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Distanční hry – speciální kategorie pro ročník 2021

Sekce rozvoje výchovných programů vyhlašuje pro ročník Soutěže etapových her 2021 speciální kategorii – Distanční hry.

Pokud jste tedy v době omezení oddílové činnosti, pro své oddílové děti nebo pro veřejnost připravili a realizovali etapovou hru, která se vám povedla a chcete se o ni podělit s ostatními, přihlaste ji do soutěže.

 

Co musí hra splňovat

Přihlašovaná hra musí minimálně čtyři etapy (je tedy alespoň na jeden měsíc).

 

ZÁKLADNÍ OSNOVA PRO TVORBU DISTANČNÍCH ETAPOVÝCH HER

1) jméno, skupina (předkladatel) etapové hry aplikované v podmínkách distančního fungování

2) Popis hry a motivace, rozdělení jednotlivých etap, způsob komunikace s účastníky, materiální nároky

3)  Komu je hra určená – věková kategorie, jednotlivec, rodina, menší skupina, aktivity určené vně spolku (otevřené pro příchozí veřejnost)

4)   Vyhodnocení hry včetně způsobů bodování

5)   Dokumentace z aktivit (foto, diplomy, dopisy…)

6)   Co se podařilo a co případně udělat jinak…

 

Pokud chcete hru rozpracovat detailněji, využijte podrobnější osnovu pro distanční etapové hry.

 

Jak hru přihlásit

Protože se jedná o speciální kategorii, jsou podmínky trochu upravené.

Termín pro zaslání přihlášky a všech potřebných příloh (přihláška, zpracovaná hra dle osnovy, licenční smlouva a další přílohy) je do 30. září 2021.

Pro přihlášení je třeba zaslat fyzicky na Ústředí Pionýra podepsanou přihlášku a autorskou smlouvu se všemi přílohami (ve dvou kopiích). Vzory obou jsou v Rejstříku vnitřních předpisů. Poté je možné fyzicky nebo eletronicky (e-mailem) zaslat připravený popis etapové hry.buď elektronicky na pionyr@pionyr.cz, nebo poštou na adresu Pionýr, z. s., Soutěž etapových her, Senovážné náměstí 977/24, 116 47 Praha 1.

 

Pro bližší informace kontaktujte Annu Novákovou (anna.novakova@pionyr.cz).

 

Hodnotitelé se už na vaše hry moc těší ?

 

IMG_20210202_134547