Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Republikové finále 2017

Každý, kdo šel v sobotu 14. ledna 2017 proběhla v divadle U Kapličky v Českých Budějovicích soutěž mladých zpěváků a muzikantů. Konalo se zde republikové finále XXI. ročníku Pionýrského Sedmikvítku v oblasti Melodie.

 

Výsledky republikového finále 2017:

Kategorie Místo Soutěžící

Kategorie ZA 1. místo Kateřina Plocková
2. místo DUO „NAIZ“
3. místo Lenka Vaculíková
Čestné uznání poroty Tereza Nová
Daniela Svobodová
Izabela Jati

Kategorie ZB 1. místo Michal Nováček
Čestné uznání poroty Alena Svobodová

Kategorie ZP 1. místo Anežka Štrbová
2. místo Kateřina Kotěrová
3. místo Klára Machová
Čestné uznání poroty Karolína Levá
Zuzana Novotná
Anna Marie Pavelková

Kategorie IA

1. místo DUO 2 KÁ
Čestné uznání poroty Jan Kolář
Radomír Kolář