Jiří Roth

pedagog, lektor kvalifikačních kurzů pro dobrovolníky Pionýra

bývalý vedoucí pionýrské skupiny

K významným výročím, zvláště osobním, se obyčejně přeje hodně štěstí a zdraví. K výročí Pionýra bych přál každému hodně zdraví, aby měl stále plno sil a elánu do té naší těžké a zodpovědné práce, Pionýru, aby si získával nové přátele, kteří ho budou podporovat a chránit před zlými jazyky.


Těší mě zájem mladých

Pionýrská organizace mne provází takřka celým životem. Od roku 1952 jsem byl 1 rok členem zájmového kroužku fotografického v Domě pionýrů v Chomutově. V roce 1954 (únor- červen) jsem byl vedoucí oddílu na osmileté škole. V letech 1954-1958 jsem studoval na pedagogické škole a působil jako vedoucí oddílu na cvičné škole. V letech 1958-1959 jsem vedl Pionýrskou skupinu v Údlicích. 1959-1960 pak pionýry v rámci vojenské služby, v letech 1969-1977 přírodovědný oddíl Ježci. V období 1969-1977 jsem byl členem přírodovědné komise Rady PO v Praze, 1971-1984 pracovníkem přírodovědného odd. ODPM v Chomutově, 1986-1990 pak pracovníkem ODPM, na metodickém oddělení, vedoucí školy pro vzdělávání pionýrských pracovníků. Od roku 1995 až dosud působím v Pionýru jako lektor kvalifikací dobrovolníků Pionýraúp v oblastech pedagogika a psychologie.

Snad nejhlubší zážitky mám ze svého přírodovědného oddílu JEŽCI, kdy jsme se zúčastnili prvních ročníků soutěže Zlatý list. Tuto soutěž a jí podobné jsme vymysleli a připravili v přírodovědné komisi Rady PO v r. 1970. Z činnosti mého oddílu vycházím i při školení začínajících pracovníků Pionýra. V pozdější době, kdy děti z oddílu odešly do života, bylo pro mne vzrušující připravovat letní tábory pro přírodovědné oddíly, členy kroužků a vítěze přírodovědných, rybářských a jiných soutěží. Rovněž z těchto akcí zůstávaly bohaté zkušenosti, které jsme v ODPM vydávali jako metodické materiály pro práci oddílových vedoucích.

V současné době, kdy připravuji vedoucí k práci s dětmi, mě těší zájem mladých o tuto činnost. Není jich mnoho, ani málo, ale jejich zájem o práci přivede a vychová nové pokračovatele.