Víte, že?

Nové výchovné programy Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly a Osmá planeta jsou určeny i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Výroční zprávy

Pionýr pravidelně od roku 1997 vydává výroční zprávu, i přestože spolky tuto povinnost ze zákona nemají. Výroční zprávy jsou veřejným dokumentem a jsou k dispozici ke stažení či v písemné podobě na Ústředí Pionýra.

Výroční zpráva Pionýr v roce 2023 Základní informace o činnosti a vývoji spolku PIONÝR v roce 2023 (cca 8 MB)

Výroční zpráva Pionýr v roce 2022 Základní informace o činnosti a vývoji spolku PIONÝR v roce 2022 (cca 8 MB)

Výroční zpráva Pionýr v roce 2021 Základní informace o činnosti a vývoji spolku PIONÝR v roce 2021 (cca 8 MB)

Výroční zpráva Pionýr v roce 2020 Základní informace o činnosti a vývoji spolku PIONÝR v roce 2020 (cca 8 MB)

Výroční zpráva Pionýr v roce 2019 Základní informace o činnosti a vývoji spolku PIONÝR v roce 2019 (cca 13 MB)

Výroční zpráva Pionýr v roce 2018 Základní informace o činnosti a vývoji spolku PIONÝR v roce 2018 (cca 3 MB)

Výroční zpráva Pionýr v roce 2017 Základní informace o činnosti a vývoji spolku PIONÝR v roce 2017 (3 MB)

Výroční zpráva Pionýr v roce 2016 Základní informace o činnosti a vývoji spolku PIONÝR v roce 2016 (3,7 MB)

Výroční zpráva Pionýr v roce 2015 Základní informace o činnosti a vývoji spolku PIONÝR v roce 2015 (9,2 MB)

Výroční zpráva Pionýr v roce 2014 Základní informace o činnosti a vývoji spolku PIONÝR v roce 2014 (2,57 MB)

Výroční zpráva Pionýr v roce 2013 Základní informace o činnosti a vývoji sdružení PIONÝR v roce 2013 (12,6 MB)

Výroční zpráva Pionýr v roce 2012 Základní informace o činnosti a vývoji sdružení PIONÝR v roce 2012 (15,5 MB)

Výroční zpráva Pionýr v roce 2011 Základní informace o činnosti a vývoji sdružení PIONÝR v roce 2011 (5,73 MB) Obrazová příloha VZ 2011

Výroční zpráva Pionýr v roce 2010 Základní informace o činnosti a vývoji sdružení PIONÝR v roce 2010 (9,59 MB)

Výroční zpráva Pionýr v roce 2009 Základní informace o činnosti a vývoji sdružení PIONÝR v roce 2009 (45,4 MB)

Výroční zpráva Pionýr v roce 2008 Základní informace o činnosti a vývoji sdružení PIONÝR v roce 2008 (10,7 MB) Příloha k výroční zprávě Pionýr v roce 2008

Výroční zpráva Pionýr v roce 2007 Základní informace o činnosti a vývoji sdružení PIONÝR v roce 2007 (6,7 MB)

Výroční zpráva Pionýr v roce 2006 Základní informace o činnosti a vývoji sdružení PIONÝR v roce 2006 (6,25 MB)

Výroční zpráva Pionýr v roce 2005 Základní informace o činnosti a vývoji sdružení PIONÝR v roce 2005 (1,38 MB)

Výroční zpráva Pionýr v roce 2004 Základní informace o činnosti a vývoji sdružení PIONÝR v roce 2004 (1,58 MB)

Výroční zpráva Pionýr v roce 2003 Základní informace o činnosti a vývoji sdružení PIONÝR v roce 2003 (5,58 MB)

Výroční zpráva Pionýr v roce 2002 Základní informace o činnosti a vývoji sdružení PIONÝR v roce 2002 (25,6 MB)

Výroční zpráva Pionýr v roce 2001 Základní informace o činnosti a vývoji sdružení PIONÝR v roce 2001 (19 MB)

Výroční zpráva Pionýr v roce 2000 Základní informace o činnosti a vývoji sdružení PIONÝR v roce 2000 (0,54 MB)

Výroční zpráva Pionýr v roce 1999 Základní informace o činnosti a vývoji sdružení PIONÝR v roce 1999 (4,89 MB)

Výroční zpráva Pionýr v roce 1998 Základní informace o činnosti a vývoji sdružení PIONÝR v roce 1998 (1 MB)

Výroční zpráva Pionýr v roce 1997 Základní informace o činnosti a vývoji sdružení PIONÝR v roce 1997 (1,59 MB)