Aleš Kodýs, PaedDr.

Jihomoravská KOP
30. PS Mládí



Medaile
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
1. stupně (stříbrná)
Rok udělení: 2010