Víte, že?

Pionýr je jedním ze zakládajících členů České rady dětí a mládeže, která je dnes uznávanou reprezentací dětí a mládeže.

Informace pro zařízení institucionální výchovy

Připoj se

Pionýr připravil nový projekt dlouhodobého charakteru Parťáci. Je určen pro děti ze zařízení institucionální výchovy, neboli dětských domovů a krizových center (např. Klokánek). Dětem chceme nabídnout účast na našich letních táborech a prostřednictvím táborového programu a „táborového života“ jim umožnit začlenění do jedinečného kolektivu nových „kamarádů“, jenž vzniká právě na tomto typu pobytových akcí.

Požadavky na tábor a vedoucí

Zapojení do projektu nepřinese táboru významné organizační problémy či překážky. Ani rozpočet tábora nebude přijetím parťáků narušen, protože celou částku za pobyt a dopravu bude hradit instituce, která děti vysílá.

Bylo by však nezodpovědné tvrdit, že realizace projektu vedoucí táborů nijak nezatíží. Je potřeba zodpovědný přístup. To znamená být dosažitelný při komunikaci s Ústředím Pionýra.

Dále je důležité si uvědomit zvýšené nároky na výchovnou práci, proto je nutné, aby se alespoň jeden vedoucí z tábora zúčastnil setkání s výměnou zkušeností, které je připravováno na jarní měsíce r. 2008. Získané informace a nabyté zkušenosti mohou výrazně přispět k hladkému průběhu tábora a naplnění záměru projektu. Pionýr usiluje o to, aby letní tábory byly přínosem a příjemně stráveným časem pro všechny děti a vedoucí.

Tábory, které se zapojí do projektu nebo do jiné obdobné činnosti, tak poskytnou všem účastníkům životní zkušenosti, které jsou jinak nepřenositelné a nesdělitelné, které nezískají jinak než osobním prožitkem.

Počet parťáků na 1 tábor

Počet parťáků, které je možné přijmout na tábor vyplývá z počtu účastníků tábora. 
Základní parametry jsou zhruba tyto:

  • pro tzv. malé tábory (oddílového charakteru), kolem 20 účastníků, je vhodné zapojit 1 dítě – parťáka;
  • tábor s počtem do 40 dětí je vhodný nejvýše pro 2 děti – parťáky;
  • tábor s počtem nad 40 může přijmout i více, nejvýše ovšem 4 děti – parťáky.

Průběh projektu

Na základě seznamu zaregistrovaných táborů budeme oslovovat jednotlivé instituce a odpovídat zájemcům ze strany táborů. Při vybírání dětí – parťáků na letní tábory budeme brát v úvahu zaměření a program tábora, fyzickou náročnost, druh ubytování, místo a termín konání, věkové složení účastníků, tak aby zájmy a záliby odpovídaly co nejlépe charakteru tábora.

V další fázi by měl vedoucí tábora (nebo jiný táborový pracovník, který bude zajišťovat přijetí parťáků) potvrdit přijetí vybraných parťáků z konkrétní instituce. Následně by měl instituci poskytnout přihlášky na tábor a další doplňující informace – co bude požadovat (např. potvrzení od lékaře), seznam věcí na tábor apod. Na závěr budou domluveny organizační podrobnosti, jako např. doprava dětí na tábor.

Jak se do projektu zapojit

Stačí zaregistrovat svůj tábor na adrese administrace akcí a táborů a zde do interní poznámky uvést text „Zájem o účast na projektu Parťáci“.