Víte, že?

Pokud ve vašem okolí není pionýrský oddíl, můžete ho založit i sami. Ozvěte se nám a my vám rádi poradíme - volejte 777 248 720 nebo pište na adresu pionyr@pionyr.cz.

Fazole se vrací! – 2018

Fazole se vrátila – 2018

Když v roce 2010 startoval projekt Klíčení, ze kterého vznikly výchovné programy Výpravy za poznáním, jeho logo bylo lidově přezdíváno fazole. Proto se první setkání oddílů pracujících s výchovnými programy jmenovalo Víkend Zlaté fazole. Projekt Klíčení už sice skončil, ale programy v Pionýru stále žijí a rostou. O prodlouženém víkendu 28. – 30. září se na setkání nazvaném Fazole se vrací v Nesměři na Vysočině potkalo přes 230 pionýrů z oddílů, které s programy pracují nebo se o ně zajímají.

Prodloužený víkend na konci září byl naplněn více pionýrskými akcemi, ale setkání nazvané Fazole se vrací z nich vybočuje svou velikostí i účastí ze všech stran republiky (od Klatov po Karvinou).
Díky prodlouženému víkendu mohli účastníci přijíždět už ve čtvrtek odpoledne a večer, takže pro program bylo možné využít hned celé dva dny. O tom, co bylo u cirkusu Fazol na účastníky přichystáno, si mohli všichni přečíst v Deníku PIC, který každý při příjezdu obdržel. Tentokrát deník nesloužil jen jako „noviny“, ale i jako zápisník, kam bylo možné zaznamenat svoje úspěchy, sbírat samolepky fazolových odborek nebo si nalepit šipku v případě úspěšného absolvování hry UZNADO.

UZNADO
Je hra, při které nejde o čas a „biflování“ se správných odpovědí z připravených brožur, ale o týmovou spolupráci, hledání řešení a prověření znalostí. Úspěch může dosáhnout každý, protože každý může být nejlepší.

Co se v pátek naučíš, v sobotu jako když najdeš
Pátek byl v duchu trénování a poznávání. K vyzkoušení tu byly kolektivní sporty. Jan Klec z PS Čápata celý den vysvětloval pravidla hry kin-ball a radil hráčům, jak zpracovat obrovský míč. O plachtovanou se staral Jarda Novák z PS Jevišovice. Pionýři ze Záryb přivezli obrovské nafukovací hřiště na pozemní hokej a všichni mohli celý den trénovat s „tyčemi s bambulí“. O představení dynamického sportu dodgeball se postarali zástupci 63. PS Sosna Praha 8, kteří s sebou přivezli i airsoftovou střelnici.
Jednotlivci si mohli vyzkoušet netradiční provedení sportu diskgolf. Nemusíte mít drahé vybavení, abyste si zjednodušenou variantu zahráli – stačí vám pouze papírové krabice a samozřejmě disky. O tom nás přesvědčili vedoucí z 2. PS Julia Fučíka Kroměříž.
Pionýři ze 7. PS Borač (63. PTO Phoenix) se celý den trpělivě věnovali těm, kteří si chtěli vyzkoušet uzlování. V lese za křížkem pečlivě postavili a celý den bedlivě dohlíželi na lezce na lanových aktivitách pionýři z PS Zborovice.
Výtvarnou dílnu na smršťovačky připravila Marcela Hrdličková z PS Obránců míru Chropyně, polystyrenoryt Renča Holá z PS Tuláci Klatovy, šikovnost nejen dětských prstíků prověřila Kačka Součková z PS Údolí slunce Hamry nad Sázavou při výrobě zvířátek z korálků. Smysly prověřila čichová, hmatová, sluchová a zraková pexesa, kterých se ujaly holky z PS Vysočina Svitavy. Šikovnost při výrobě i švih otestovala soutěž papírových vlaštovek, o kterou se spolu s fazolovými drobničkami (odhady hodu kostkou, malování komiksu nebo obrázků) starali pionýři a pionýrky z PS Kopřivnice.
Po celý den probíhala také fotografická soutěž – Fazolová Clona, kterou si řídila pořadatelka té Sedmikvítkovské – Mirka Tolarová z PlKOP. Při ní účastníci mohli do večera odevzdat fotky, které pořídili přímo na akci. Fotografie byly poté vytištěny a v sobotu vystaveny k hlasování. A kdo měl chvíli volna, mohl navštívit hernu, kterou si vzali na starost holky (vedoucí) ze 17. PS Karviná.
Celý pátek završil koncert, na kterém vystoupili účastníci (a vítězové) Pionýrského Sedmikvítku v oblasti Dětská Porta: Kapela Self Made, bratři Kolářovi, Julie Petříková a kapela Vodníci. Celý hudební večer se opravdu hodně povedl, ale jako největší celebrity si asi připadali členové ostravské kapely Self Made, kteří rozdávali podpisy ještě dlouho po svém vystoupení.

ODBORKY
Na setkání byly poprvé „veřejně“ představeny i Odborky. Děti se mohly seznámit s tím, jaké jsou podmínky pro získání jednotlivé odbornosti a vyzkoušet si splnit vybrané části jednotlivých podmínek tak, jak byly namixovány v programu fazolového víkendu. Kde se můžete s odborkami blíže seznámit? Například od září vychází v Mozaice seriál o odborkách. Nebo byly informace o nich zveřejněny na vnitřním facebooku Pionýra.

Sobota ve znamení her a turnajů
Na sobotu připadly dva hlavní body programu. Celý den probíhaly turnaje ve sportech, které si mohl každý v pátek vyzkoušet, a uzlařská soutěž. A musíme si přiznat, že všichni podávali maximální sportovní výkony.
Premiéru tu měla hra UZNADO (neboli Umím, ZNám A DOvedu), při které čekaly na čtyř až pětičlenné skupinky různorodé úkoly přizpůsobené jednotlivým věkovým kategoriím odpovídajícím nabídkovým programům z cyklu Výpravy za poznáním. Děti například zakreslovaly města do slepé mapy ČR, poznávaly správné jednotící prvky Pionýra, pořizovaly různé typy fotografií (jako portrét, krajinka), stavěly papírové mosty, po kterých musela kulička dojet do cíle, rozdělávaly oheň a poznávaly různé typy ohnišť. Největší zážitek však děti měly, když poskytovaly první pomoc – ty mladší jen volaly záchranku, starší si musely s věrně namaskovanou otevřenou zlomeninou poradit i „vlastnoručně“… Pro některé to vůbec nebylo jednoduché, protože namaskované zranění vypadalo opravdu nehezky, a tak se děti hlavně do „telefonátu“ (přes vysílačku) s operátorkou záchranky opravdu vžily.
První zkušební kolo hry UZNADO bylo pro děti zábavnou výzvou a také příležitostí pochlubit se tím, co se v oddílech naučily. Úkoly na stanovištích pořádně prověřily také schopnost spolupracovat v týmu, protože žádný z nich nešlo plnit tak, že jeden „šel na věc“ a ostatní jen přihlíželi. Navíc bylo UZNADO i šancí se něco nového přiučit. Dospěláci na stanovištích totiž nejen hodnotili předvedené výkony, ale pokud děti na úkol nestačily, tak jim už mimo soutěž řekli správnou odpověď nebo ukázali postup, kterým bylo možné úkol vyřešit.
Sobotní tečkou bylo společné bubnování více než dvou stovek pionýrů, které se rozléhalo večerní krajinou jako nezapomenutelná rozlučka s akcí, kterou si všichni parádně užili.
Neděle nevyhnutelně přinesla loučení a odjezd. Všichni byli sice trochu promrzlí, ale víkend plný zážitků jim to hravě vynahradil.

PÁR ČÍSEL

  • Nejmladší účastník oslavil na Fazoli své třetí narozeniny.
  • V lahvi bylo 548 fazolí, nejbližší odhad byl 550.
  • 3 píchnuté pneumatiky – jedna, když jsme se byli podívat na základnu, druhá při příjezdu na akci a třetí při odjezdu měnil předseda.

 

PODĚKOVÁNÍ

  • Protože celá akce byla ve stylu „Pionýři sobě“, děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci programu. Opravdu bez všech, kteří se zapojili, by to nešlo. MOC DÍKY.
  • Velké poděkování patří i panu řidiči, který v neděli trpělivě pendloval mezi cirkusovým areálem v Nesměři a Velkým Meziříčím.
  • Děkujeme Střední lesnické škole v Hranicích za to, že nám zapůjčila vzorky dřevin a rostlin a na děti tak na stanovišti hry UZNADO nečekaly pouze obrázky.
  • A komu chceme poděkovat jmenovitě? Vlaďce „Aviči“ Brandové, která návrat fazole navrhla a pomohla při přípravě akce, Renátě Holé, Lence Sakařové a Katce Součkové za to, že pracovaly na programu celého víkendu. Největší dík patří Darině Zdráhalové, která pro celou akci byla tím nejlepším cirkusovým principálem a všechno zvládla na jedničku.